top of page
  • יוחאי ישראלי

כתבה על השער בחיים אחרים

רבים מתהלכים בעולם בהרגשה של מתח ומועקה. יוחאי ישראלי פיתח את שיטת השער, המנטרלת את התנגדויות ואת הדפוסים שתוקעים אותנו, עושה מהם אנרגיה זמינה וחיובית, ומחוללת מהפך בתפיסת המציאות שלנו. שער הניצחון.

99 צפיות

Comments


bottom of page