top of page
צרו אתי קשר לגבי הפגישות האישיות למחיקת פחדים

הודעתכם התקבלה!

טיפים להתמודדות
עם פחד ביום יום
Gradient Ocean
עיקרי הטיפול בפחדים מוכוון התוצאות
  • החלשת השפעתן הרגשית-מנטאלית-גופנית של חוויות עבר וזכרונות טעונים שגורמים לפחד ומעצימות אותו.

  • הבאת האדם להגיב בשוויון נפש (להיות בסנטר שלו) במצבים בהם נוהג ברגיל לחוות פחד.

  • לאחר שתגובת הפחד הוכחדה, במידת הצורך יוקנו יכולות משרתות שיופעלו אוטומטית בסיטואציה, לשם שיפור ביצועים. 

bottom of page