IMG_7499_edited.jpg

הייחודיות של שיטת "השער"

כל הידע על הגוף ועל הנפש קיים במערכת שלכם

 

​שיטת השער מבוססת על התפיסה כי כל הידע, הן הגופני והן הנפשי, קיים כבר במערכת. הוא פשוט שם. נשמע פשוט, נכון? אפילו מובן מאליו. המערכת שלנו, הרי, יודעת בדיוק את מיקום האיברים הפנימיים. היא מודעת היטב למצב רוחנו. ומבינה אילו תהליכים נדרשים להתקיים עבור כל פעולה שלה. זו היא הרי שאחראית לתפקוד כל חלקיה. זו היא שנמצאת שם כל הזמן הזה.

ולא רק זה. שיטת השער סבורה כי המערכת שבתוכנו מתעדת כל חוויה שאי פעם התרחשה, גם אם נשכחה מזמן ממוחנו - ויודעת כיצד זו השפיעה ומשפיעה על תפקודה. המערכת מודעה היטב גם למנגנוני ההגנה שלנו, למבנה הרגשי מנטלי שלנו, לחסימות או לזרימה שיש בגופנו ועוד. 

עכשיו, תחשבו לרגע, כיצד היו נראים חייכם אם הייתם מקבלים מפתח אל המערכת המורכבת הזאת, מפתח המאפשר לכם להיכנס אל חדר המכונות של חייכם, גם זה הנסתר מהמודע – ולשנות?

 

​המערכת שבוחשת סוכר


אוקי, בואו נכנס עוד קצת פנימה. וניקח דוגמה קטנה להמחשה. באמת קטנה. אתם רוצים להכין כוס קפה, בסדר? אפילו בלי קצף. לא עניין גדול. אז אתם קמים וניגשים למטבח, ומכינים קפה. לא נדרש פה תכנון מעמיק. גם לא מחשבה. ובכל זאת, אם תתבקשו להסביר, למשל, את פעולת בחישת הסוכר בכוס, תתקשו לתאר את שלל המנגנונים הפיזיים והנפשיים - סדר הפקודות, התהליכים, הזיכרונות הגלויים, אולי הנסתרים - שפועלים יחד ברקע. כמו תזמורת שקולה לא נשמע.

מי שכן יודע היא המערכת. זו שבתוכה אגור כל המידע המקוטלג תחת בחישת סוכר, או הכנת קפה.

כך למעשה פועלת שיטת השער: היא פונה אל הידע של המערכת, מבלי הכרח לדעת איך בדיוק עובד כל דבר.

 

כך נרתום לשינוי את מערכת ההפעלה האנושית

 

כלל מספר 1: מערכת ההפעלה היא שעושה את השינוי הפנימי

 

כאמור, על פי תפיסת שיטת השער, למערכת ההפעלה האנושית, ורק לה, יש את הידע המקיף והשלם על הגוף ועל הנפש. זו הסיבה שהיא זו שתדע לעשות את השינוי הפנימי המבוקש בצורה המדויקת והשלמה. באמצעות התחברות אל ממשק הידע הקיים במערכת, והידע כיצד ניתן להפעילה בצורה ממוקדת בכיוון הנדרש – נוכל ליצור את השינוי המבוקש.

 

כלל מספר 2: כל שינוי נעשה בסנכרון בין המודע לתת-המודע 

 

תוך כדי העבודה, יעלו לעיתים כוחות פנימיים המתנגדים לשינוי המבוקש. מקורן של התנגדויות אלה בפרשנות פנימית של המצב החדש אליו אנו רוצים להגיע כלא נעים או כמאיים. לפיכך, כל שינוי ייעשה בתיאום עם "הקולות" הפנימיים - עם כל מה שנוכח במודע, ובעיקר בתת-המודע של מבקש השינוי. 

אם עולות התנגדויות פנימיות, תיעשה עבודה שיטתית במטרה לבטל אותן. כוחות המתנגדים לשינוי יפנו את מקומם, וכוחות שמסייעים לשינוי יווצרו. עכשיו תוכל המערכת ליצור ולהטמיע את השינוי הנדרש.

 

כלל מספר 3: יש לקבל את תמיכת המערכת

 

ישנה חשיבות רבה לתמיכת המערכת בשינוי אותו אנו מבקשים ליצור. תמיכה זו דרושה כדי לצמצם למינימום אפשרות של רגרסיה, וכן לשם תמיכה רגשית, מנטאלית ואנרגטית בתהליכי הגשמת המטרות. שכן מעבר לשינוי הפנימי, דרושות כמובן פעולות מתמשכות בעולם המעשה.

לפיכך, לאחר שההתנגדויות בוטלו, והמערכת שוכנעה שהשינוי אכן יהיה לטובתנו, תחל עבודה פנימית ממוקדמת ביצירתו ובהטמעתו של השינוי המבוקש. בשלב זה חווים לא פעם שלווה גדולה, המלווה בזרימה חזקה של אנרגיה, מעין ריחוף, מצב הדומה לחלימה ערה.